Verslag gemeenteraad juni 2017

Onder de noemer "samen sterker" wordt een samenaankoop georganiseerd voor openbare verlichting, gas, elektriciteit,... Voor het CC Guldenberg staan dan weer 8 nieuwe geluidsmonitors met versterker op de agenda en we keuren ook de uitbaggering goed voor de vijvers aan Ter Kassei en de Nonnebosstraat.

Het lijkt snel te gaan, maar dan komt de jaarrekening 2016 aan bod.
Een jaarrekening vertelt wat het bestuur heeft uitgespookt met het budget dat we anderhalf jaar geleden hebben besproken. Het bestuur zegt dat ze op basis van goede resultaten volgend jaar de aanvullende personenbelasting kunnen laten dalen van 7 % naar 6.8 %. Niet toevallig voorzien voor het jaar van de verkiezingen?

Anderzijds – en gezien de spaarpot misschien wel tegelijkertijd – zou er ook meer kunnen worden geďnvesteerd. Er worden steeds grote bedragen begroot, maar dan blijkt dat er telkens slechts een stuk minder effectief van uitgegeven wordt. Dit getuigt niet meteen van een proactief en ambitieus beleid. Investeringen in aanleg en onderhoud van wegen, voetpaden, fietspaden,... zijn meer dan ooit noodzakelijk.

Waar willen we naartoe? De gemeente moet de toekomstige investeringen (het zwembad, het nieuw ontmoetingscentrum in Gullegem, het centrum van Wevelgem,...) inplannen in de meerjarenbegroting en dat doet ze. Maar men mag niet vergeten voldoende middelen vrij te houden om het nodige onderhoud en de noodzakelijke, laten we ze de niet altijd zichtbare en soms kleine investeringen noemen, te doen. Alles kan beter, denken wij dan.

We keuren verder nog enkele agenda's goed voor Algemene Vergaderingen van intercommunales en mogen ook zelf een vertegenwoordiger (Jasper) afvaardigen naar die van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening cvba (TMVW).

Hierboven kon u al iets lezen over de pastorijwoning in de Heilige Theresiastraat. Wel, na overleg met de verschillende partijen wordt beslist om deze niet te verkopen en in eigen beheer te houden. Er wordt nu een werkgroep opgestart om te bekijken wat er op die locatie kan komen.

Om af te sluiten ook nog 2 Groene punten op de agenda: het reglement van de Cultuurprijs ligt voor ter stemming. Er zijn echter nog enkele punten in dit reglement die volgens ons moeten bijgestuurd worden en we onthouden ons voor deze stemming. De opmerkingen worden meegenomen naar de Culturele Raad, die er hopelijk mee aan de slag gaat...

Als laatste punt stellen we nog voor om, naar analogie met de fluohesjes, een aanbod te organiseren i.s.m. de scholen voor fietshelmen. Willen we verder evolueren naar een fietsgemeente? Willen we dat onze zwakke jonge weggebruikers zich veiliger verplaatsen? Dan zijn de fietshelmen hierbij een ideaal middel! Het punt wordt goedgekeurd en de uitwerking verder onderzocht.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven?
Groen Wevelgem stuurt op regelmatige basis een nieuwsbrief, wil je die te ontvangen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ?

Alle info vind je op de Landelijke website van Groen