Ondernemers kiezen voor Groen Wevelgem

Groen Wevelgem kiest voluit voor kernversterking als motor van de lokale handel. Om deze reden hadden wij in ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 gepleit voor het invoeren van een vestigingspremie. We zijn dan ook zeer tevreden dat we sinds enkele maanden deze premie hebben in Wevelgem. Met Groen Wevelgem kiezen we ook voor lokale economie. We zijn dan ook blij dat IKEA er niet komt in Wevelgem. Deze winkel zou lokale handelaars economisch pijn kunnen doen én zou zeer veel extra verkeer en bijgevolg fijn stof met zich meebrengen. Omdat de site van Ter Biest op korte tot middellange termijn mogelijks een nieuwe bestemming kan krijgen pleiten wij om een project rond stadslandbouw op deze site op te richten. Op deze manier kiezen we voor lokale productie en de korte keten waarbij het geproduceerde voedsel geen honderden kilometers moet vervoerd worden. Stadslandbouw kan bovendien een educatief luik hebben en kiezen voor een integrale productie waarbij ook mensen die moeilijker toegang hebben tot de economie bereikt kunnen worden.

Winkels die zich in het centrum van een gemeente bevinden moeten makkelijk bereikbaar zijn voor voetgangers en fietsers. Voor diegene die de boodschappen willen laten thuisbrengen willen we een uitbreiding zien van de fietskoeriers zoals deze nu actief zijn op de wekelijkse markt. Mobiliteit is een heikel punt in Wevelgem. We kunnen het verkeer bijsturen maar zolang het aantal auto's niet daalt is het file-infarct niet op te lossen. Dit werd ook verteld door alle aanwezige ondernemers op het debat Lokale Economie dat Groen in april ll. organiseerde. Daarom moet er zeker ook verder worden geïnvesteerd in veilige fietsverbindingen en voldoende parkeermogelijkheden voor de fietser.

Groen Wevelgem is blij dat de gemeente voorzichtig bezig is met het digitaliseren van administratieve aanvragen voor ondernemers. De ingeslagen weg moet verder worden gezet en daar kan gerust nog een tandje worden bijgestoken.

Omdat de economie van de toekomst circulair, gedeeld en coöperatief is, moeten initiatieven die dit lokaal kunnen ondersteunen versterkt worden. Groen wil dat de gemeente initiatieven zoals repair café en geefpleinen ondersteunt en waar nodig de nodige begeleiding geeft om hergebruik te stimuleren. Ook de Kringloopwinkel speelt een belangrijke rol en kan nog beter gepromoot worden.
 
We willen ook duurzaamheid verder promoten bij ondernemers, dit moet in eerste instantie via voldoende informatie en ook groepsaankopen zijn een interessant instrument. Ook de gemeente moet daar zijn bijdrage in leveren. In een aanbesteding moet de gemeente ook kiezen voor producten die kunnen worden gerecycleerd of een tweede leven krijgen én mag prijs niet het enige criterium zijn. Producten die goedkoper kunnen worden gekocht maar honderd kilometers moeten worden vervoerd zijn mogelijks minder interessant dan producten die in de onmiddellijk nabijheid kunnen worden aangekocht. 

Als we spreken over deeleconomieën hebben we in Wevelgem een eerste stap gezet met het delen van enkele dienstvoertuigen. Maar om een volledige service te kunnen bieden is het noodzakelijk om ook een commercieel autodeelinitiatief in de gemeente te realiseren. We willen zo snel mogelijk een systeem van deel- of huurfietsen invoeren in Wevelgem. Ook andere producten kunnen zich lenen tot een huurformule. In een alaamotheek kunnen zo ook boormachines, naaimachines, behangtafels, haagscharen, …. worden uitgeleend/gedeeld.

Ter slotte kiest Groen Wevelgem ervoor om de economische raad in Wevelgem nieuw leven in te blazen als één van de motoren voor de lokale economie in Wevelgem.
 
We zijn dan ook zeer tevreden dat een aantal ondernemers de focus van Groen Wevelgem op lokale economie ondersteunen en dat willen zichtbaar maken door kandidaat te zijn op de Groen-lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.
  
Kathy Detru
Ik woon op Hoge Akker, Wevelgem, ik heb een relatie en ben moeder van 2 dochters : Yanne, 22 jaar en Luna, 20 jaar. Als hobby ga ik naar de avondles Turks .
Ik ben zaakvoerder van Detru bvba, groothandel in specerijen en verpakkingen. Onze klanten zijn hoofdzakelijk slagers.
Ik stel mij kandidaat omdat ik vind dat Groen zich niet enkel richt tot een specifieke doelgroep, maar ook aandacht heeft voor de zelfstandigen en ik vind het belangrijk om de lokale economie te steunen en verder uit te bouwen.
Als bedrijf zijn wij aangesloten bij Fost Plus en Vali pack om onze klanten de service te bieden te voldoen aan de recyclageplicht. Vanuit de productie bij onze leverancier zie ik ook al een verandering op het gebied van herbruikbare producten uit hout of verstevigd karton .
Wij zijn ook verdeler van bio producten (specerijen en marinades), en jaar na jaar zie ik dat dit steeds meer in de lift zit. Ook hier zou het mooi zijn om dit plaatselijk verder te kunnen uitbouwen.

Thomas Hondequin
Ik heb herenkapper en barbier in salon Haartiest te Wevelgem én Kortrijk. Ik ben samen met Beatrice Wietendaele en vader van Julian Hondequin.
We proberen in en rond het salon reeds een tijdje een groene wind te doen waaien, dit door gebruik van ecologische producten, gaande van schoonmaakproducten, baardolies voor de klant tot zelfs de wegwerp-handdoeken die worden gebruikt.
Ook zullen wij, Beatrice (meewerkend in de zaak!) en ik naar de toekomst toe in de beslissingen die wij nemen, proberen te werken met producten die gevonden kunnen worden bij de lokale producenten, want wij vinden dit heel belangrijk om aan te moedigen!

Chloë Modaert
Ik ben getrouwd met Bram Bollaert en moeder van dochter Joe. Ik werk sinds een drietal jaar mee met mijn echtgenoot in Buropa, het print en copy center in de Roeselarestraat.
Ik volg de visie van Groen rond lokaal ondernemen, deze partij wil zoveel mogelijk mensen stimuleren om te winkelen bij lokale handelaars. “Bruisende handelszaken zorgen voor dynamiek en ambiance. Ze verdienen de volledige steun van de gemeente. “
Ik kies resoluut voor Groen omdat deze fractie ervoor kiest om constructief met eigen ideeën en voorstellen naar de gemeenteraad te gaan. “Ik heb bewondering voor de actieve rol die Groen vervult in de gemeente(raad) en ik streef voor de volle 100% mee naar een verdubbeling van de zetels.”

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven?
Groen Wevelgem stuurt op regelmatige basis een nieuwsbrief, wil je die te ontvangen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ?

Alle info vind je op de Landelijke website van Groen