Greet De Saedeleer

18° plaats

Greet De Saedeleer

Greet is 29 jaar en komt voor de 1ste maal op de lijst van Groen. Haar interesses gaan vooral naar werk, zorg en onderwijs. In het bijzonder om aandacht te schenken aan innovatie en opleiding voor werknemers en ondernemers en aan de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.

Greet is afgestudeerd als orthopedagoog, zaalmedewerkster in een restaurant en studeert een bijkomende lerarenopleiding.