Roos Vandendrieesche

22° plaats

Roos Vandendriessche

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen stond Roos ook al op de lijst. Roos is 60 jaar, getrouwd en werkt als vroedkundige in de materniteit te Menen.

Speerpunten voor deze verkiezingen zijn voor Roos vooreerst het te snelle verkeer in onze woonwijken en een oproep tot meer zuurstof voor de lokale amateurkunsten.