Een stand van zaken halverwege

01 Januari 2022

Een stand van zaken halverwege

Hoe kijken we zelf terug op de voorbije drie jaar en wat willen we nog bereiken de komende drie jaar?

Drie jaar geleden legden zes mandatarissen de eed af voor Groen Wevelgem. Vier gemeenteraadsleden, één lid van het bijzonder comité van de sociale dienst en één provincieraadslid.

Met deze uitgebreide nieuwe ploeg stonden we aan het begin van een zesjarig avontuur. Samen op naar een groenere, socialere, betere gemeente.

Nu, halverwege, maken we graag ons tussentijds rapport op. Hoe kijken we zelf terug op de voorbije drie jaar en wat willen we nog bereiken de komende drie jaar? Eén constante blijven we aanhouden, we willen steeds positieve constructieve oppositie blijven voeren.

Hierop zijn we trots:

 • Ons harde werk in de commissies en adviesraden
  De coronacrisis legde enkele pijnpunten in onze maatschappij bloot en zorgde voor een volledige andere manier van aan politiek doen. Er werden commissies opgericht waar we over de partijgrenzen heen mee het beleid konden bepalen, waar we snel konden schakelen waar nodig en via constructieve politiek onze groene accenten konden leggen. We trekken steeds de sociale kaart in het bijzonder comité van de sociale dienst en in de raad voor maatschappelijk welzijn. Zo maken we geld en middelen vrij om mensen te helpen die, soms omwille van de coronacrisis, op hun tandvlees zitten (inkomensonzekerheid, mentaal welzijn,…)
 • Ons fietsplan
  Een fietsplan waar we trots op zijn. Met een meerderheid van vier stemmen voor en de rest onthoudingen, (want eerlijk, wie wil nu geen veiligere situatie op de weg?), werd het fietsplan, al dan niet als verrassing voor de meerderheid, goedgekeurd. Een extra lightversie ervan vinden we nu terug in het fietsplan van de gemeente. We volgen dit verder op en proberen verbetering voor te stellen waar mogelijk. Zo moet er naast veilige fietsroutes naar school, ook ingezet worden in veilig woon werkverkeer met de fiets.
 • Het nieuw reglement rond jeugdlokalen
  We stellen vast dat onze ideeën niet alleen gehoord worden, maar ook hun weg vinden richting de definitieve teksten. Goed en sterk oppositiewerk.
 • Zaadjes planten voor meer aandacht voor groen en biodiversiteit
  Ook inwoners kunnen met kleine ingrepen hun duit in het zakje doen. De gemeente Wevelgem faciliteert bijvoorbeeld het inhuren van tuinrangers die tips geven om meer biodiversiteit in eigen tuin te brengen of het coachen van (milieuvriendelijke) renovatieprocessen. Groen pleit(te) voor extra budgetten om dit alles mogelijk te maken.
 • We kijken over de gemeentegrenzen heen
  Ook buiten de gemeentegrenzen houden we graag de vinger aan de pols. Door samen te werken met groengroepen uit de buurgemeentes kwamen we de plannen van infrabel rond de overwegen op het spoor. Ook via ons provincieraadslid, Maarten Tavernier, zitten we als enige Wevelgemse partij op de eerste rij om daar de Wevelgemse zaak te verdedigen.

Dit willen we aanpakken de komende drie jaar

 • Verder opvolgen fietsplan
  We volgen dit verder op en proberen verbetering voor te stellen waar mogelijk. Zo moet er naast veilige fietsroutes naar school, ook ingezet worden in veilig woon werkverkeer met de fiets. De fietszones in Gullegem en Moorsele zijn een goeie start, maar de amateuristische uitvoering, vooral in Gullegem moet heel veel beter. De opvolging van punten zoals het fietsplan, maar eigenlijk van alle ingediende punten is iets waar we de komende drie jaar extra werk van zullen maken. Dit zijn we de kiezer verschuldigd.
 • Meer publieke groene ruimte
  De gemeente Wevelgem heeft een uitgebreid grondgebied en bezit vele stukken openbaar groen. Steeds vaker komt de vraag om kleine stukjes openbaar groen in woonwijken te verkopen aan de inwoners die er dan een uitbereiding van hun tuin van kunnen maken. Helaas veranderen zo bomen en struiken vaak in gebetonneerde carports of terrassen. Al drie jaar lang stemt Groen tegen de verkoop van deze gronden. Want elke centimeter groen is van belang in de strijd tegen de klimaatsverandering. Daarnaast stelden we al meermaals voor om op grotere stukken gemeentelijke gronden “Tiny forests” aan te leggen. Deze kleine bosjes helpen mee de klimaatopwarming af te remmen. Groen blijft ijveren om extra budget vrij te maken voor meer bos, en gaat actief op zoek naar extra gronden om bos aan te planten.
 • Inspraak is belangrijk
  In het meerjarenplan sprak het gemeentebestuur, op aangeven van Groen, over wijkbudgetten, maar tot op vandaag blijven we hier wat op onze honger zitten. We namen dus zelf het heft in handen en organiseerden met fietsers uit de 3 deelgemeenten een brainstormavond waaruit het fietsplan ontsproot (zie eerder).
 • Invoeren kindtoets
  Wanneer je iets uitvoert, en je stelt vast dat het een positief effect heeft op de kinderen, dan kan iedereen ervan genieten. Daarom blijven we pleiten om de kindtoets toe te passen op alle beleidsbeslissingen. Vanaf nu geven we hier dan ook het voorbeeld en passen we op onze eigen punten niet enkel intern de kindtoets toe, maar vermelden we die ook, waar mogelijk, bij de ingediende punten voor de gemeenteraad.
 • Aandacht voor mens en omgeving bij grote bouwprojecten
  Via de sociale huisvestingmaatschappij en de Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) proberen we te zorgen dat de nog te bouwen woningen zo energiezuinig mogelijk zijn in een aangename buurt om te leven. Want bouwen is meer dan de te bebouwen zone, je moet de ganse buurt bekijken bij grote projecten.

Voor 2022 wensen we jullie een gezo(e)nd jaar met veel kleine en grote gelukskes die je elke dag een glimlach bezorgen. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.


Groene groeten,
Arne Deflo
Afscheidnemend voorzitter.