Programma 2024

Programma
De leefbaarheid van kernen en wijken vergroten

1. Masterplan centrum Wevelgem
W
De plannen voor Wevelgem centrum gaan de goede richting op. Meer ruimte voor groen, ontmoeting en evenementen, horeca, voetgangers en fietsers, jongeren. Het was Groen die al 2012 een denkavond organiseerde met het pleidooi om een visie voor het centrum zonder centrumgevoel van Wevelgem te ontwikkelen. Nu is het de uitdaging om de snelheid van uitvoering zoveel mogelijk op te drijven en de principes niet af te zwakken. Ook zone 30 in de centra van de verschillende deelgemeenten komt de leefbaarheid ten goede.

2. Masterplan centrum Gullegem
G
De bouw van een nieuw ontmoetingscentrum leidde terecht tot een meer globale visie rond de herinrichting van de Kerkstraat, met een toekomst zonder doorgaand autoverkeer. Maar het centrum is meer dan de Kerkstraat, ook het Dorpsplein met zijn levendige handelszaken, verdienen een vernieuwde en aantrekkelijker aankleding: ook daar meer ruimte voor ontmoeting, vergroening en zachte weggebruikers 

3. Leefbuurtproject Posthoornwijk
W
De bewoners van de Posthoornwijk hebben samen met de Vlaamse Bouwmeester plannen opgemaakt om de leefbaarheid van hun wijk op te krikken. Er is veel aandacht voor extra groen, sociale samenhang, zachte mobiliteit en verkeersveiligheid. Nu nog deze mooie plannen ook op het terrein realiseren.
We kunnen van dit project ook leren om andere wijken aan te pakken in samenspraak met de inwoners.

Consequent kiezen voor zachte mobiliteit en verkeersveiligheid

4. Fietsbrug Gullegem – Wevelgem
G-W
Via de huidige drukke wegen kan je je als fietser niet veilig tussen Wevelgem en Gullegem verplaatsen. Een fietsbrug kan dit verhelpen. Meer dan Groen lanceerde dit voorstel al in 2018 in het verkiezingsprogramma en het idee wordt momenteel onderzocht. We willen dit de komende legislatuur realiseren.

5. Fietssnelweg
W
Wij staan achter de bovenlokale plannen om een fietssnelweg te realiseren tussen Kortrijk en Menen langs de spoorweg. Fietssnelwegen (en elektrische fietsen) zijn een oplossing om een alternatief te bieden voor functionele verplaatsingen zonder de wagen. Er moet dan ook werk van gemaakt worden.

6. Knip tunnel Moorsele-Wevelgem
W-M
Het traject Vrijstraat-Moorselestraat biedt veel mogelijkheden voor een comfortabele en veilige fietsverbinding tussen Moorsele en Wevelgem. Meer dan Groen wil hier het sluipverkeer aanpakken.

7. Wandelroutes en trage wegen
W-G-M
De meer landelijke stukken van onze gemeente zijn ideaal om bijkomende wandel-mogelijkheden te voorzien. Het is ook onbegrijpelijk dat er vanuit het provinciaal domein Bergelen nog geen uitgestippelde (provinciale) wandelroute voorzien wordt.
In de meer bebouwde omgeving wordt al aandacht besteed aan trage wegen, maar zijn er nog veel opportuniteiten om extra doorsteken te realiseren. Die vormen dan veilige en korte verbindingen voor wandelaars en fietsers.

8. Herinrichting gevaarlijke verkeerspunten
W-G-M
Gevaarlijke verkeerssituaties, groot en klein, moeten aangepakt worden. Het kruispunt op de N32 op de Kezelberg staat al jaren op de lijst met zwarte verkeerssituaties. Maar ook in de andere deelgemeentes is er werk aan te winkel, in Gullegem bvb. aan het enige kruispunt met verkeerslichten (Bissegemstraat).

9. Deelmobiliteit en laadpalen
W-G-M
Elektrisch rijden is de toekomst en een belangrijke maatregel voor het klimaat. Er moeten dan ook voldoende elektrische laadpalen voorzien worden. We bouwen een netwerk uit van laadpunten en elektrische deelwagens zodat dit toegankelijk wordt voor iedereen. Voldoende aanbod aan deelwagens kan een alternatief vormen voor eigen wagenbezit.

Meer ruimte voor natuur en klimaatadaptatie

10. Natuur in de Leievallei
W
In de Leievallei wordt eindelijk werk gemaakt van natuurontwikkeling, met zowel natuur als bos. Dat is momenteel vooral de verdienste van Natuurpunt, met een financieel duwtje in de rug van de gemeente. Meer dan Groen wil ook de komende jaren blijven investeren in meer natuur op onze gemeente.

11. Uitbreiding Bergelen
G-M
Het provinciaal domein is een grote meerwaarde voor de gemeente, en Meer dan Groen is voorstander van een maximale uitbreiding, ondermeer aan de kant van Moorsele (de kleine Bergelen). Dan kan de brug Bergelen ook een inrichting krijgen als fiets-, wandel- en natuurverbinding. Maar ook richting Gullegem centrum zijn er nog opportuniteiten, om zo vanuit de Kerkstraat rechtstreeks het domein te kunnen inwandelen. We willen zorgen voor een betere en veilige bereikbaarheid via uitgestippelde wandel- en fietsroutes vanuit de deelgemeenten.

12. Bijkomende waterbuffering langs de Heulebeek
M
We moeten ons wapenen tegen toekomstige extreme weersomstandigheden, dat bleek nog maar eens heel actueel met de wateroverlast in november. Ten westen van Moorsele is een gebied dat al regelmatig onder water staat. We werken dit uit als zone voor wateropslag om zo toekomstige problemen in de bebouwde kernen te vermijden. Extra waterbuffer kan een meerwaarde betekenen voor landbouw en natuur.

13. Tiny forests of wonderwoudjes
W-G-M
Verloren stukjes terrein zonder duidelijke functie zijn volgens ons de ideale locatie om aan vergroening te doen, door het inplanten van een ‘tiny forest’ (letterlijk: klein bosje). Zo wordt onze gemeente groener. Nu verkoopt de gemeente regelmatig zulke stukjes grond.

14. Extra bomen en groen in de straten
W-G-M
Vergroening van onze straten en pleinen is belangrijk om hittestress aan te pakken. In een hete zomer zijn de (parkeer)plekken onder een schaduwrijke boom de meest gegeerde. We moeten nu bomen planten om er later te kunnen van genieten. Maar ook geveltuinen en andere groenelementen sterk aanmoedigen is belangrijk.

De focus op lokale economie

15. Ruimte voor KMO’s
W-G-M
Met twee grote industriezones is Wevelgem al goed bediend van ruimte voor grootschalige bedrijvigheid. Maar voor lokale KMO’s is er onvoldoende aanbod. Wevelgem moet zich dan ook actief inzetten om hier bijkomende kwalitatieve mogelijkheden te voorzien.

16. Stadslandbouwproject
W
De open ruimte tussen Wevelgem en Bissegem is gelukkig ontsnapt aan de betonnering door Ikea. We willen geen herhaling van dit scenario en kiezen daarom voluit voor invulling met stadslandbouw: productie en verkoop dichtbij de eigen bevolking. Een lokale bioboer brengt dit vandaag al in de praktijk.

• Korte keten
W-G-M
Ook op andere plaatsen verdient de korte keten of rechtstreekse verkoop van producent aan consument alle kansen en moet dit actief gepromoot worden. De fietskoeriers kunnen een rol spelen om de producten tot bij de kopers te krijgen.

• Handelaars maken centra levendig
W-G-M
Een mooi centrum betekent weinig zonder mensen die er van genieten. Daarvoor heb je lokale handelaars nodig, die zorgen voor leven in de brouwerij. Winkels die kiezen voor één van de centra verdienen dan ook alle steun. In de masterplannen voor de centra moet een duidelijke plaats gemaakt worden voor horeca en terrassen. De gemeente kan ook in het eigen aankoopbeleid nog meer aandacht hebben om lokale ondernemers kansen te geven.

Klimaat- en sociaal beleid met elkaar verzoenen

17. Extra sociale woningen
W-G-M
Er zijn de laatste jaren mooie projecten gerealiseerd. De groei aan sociale woningen moet verder gezet worden, met voorkeur voor locaties waarvoor geen waardevolle open ruimte moet aangesneden worden. Want iedereen heeft recht op een kwalitatieve en energiezuinige woning. Zo wordt ook de private huurmarkt gestimuleerd om aan de woonkwaliteit te werken.

18. Wijkrenovatie
W-G-M
We willen inzetten op renovatiewerken in groep om zo onze inwoners te helpen om hun woning klimaatvriendelijker te maken. Er is meer ambitie nodig op dat vlak om de energiefactuur te drukken en de klimaatdoelstellingen te halen.

19. Zilverroutes voor integrale toegankelijkheid
W-G-M
Zilverroutes of -zones zijn plaatsen in de gemeente waar alle voorzieningen aanwezig zijn om mensen langer in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. De omgeving is ingericht om vlot toegankelijk te zijn voor iedereen, ook voor wie minder mobiel is. Er zijn voorzieningen, zoals maaltijddiensten, een noodservice,… die ondersteunen wie wat hulp of zekerheid nodig heeft.

20. Windmolens langs de E403
G-M
Hernieuwbare energie is de goedkoopste energie. Naast zonnepanelen heeft ook windenergie een groot potentieel om de CO2-uitstoot op het gemeentelijk grondgebied te verminderen. De strook tussen de E403 en de bedrijvenzone is een locatie die ruimtelijk geschikt lijkt voor windmolens. De grond is eigendom van Leiedal, dus er zijn mogelijkheden om te garanderen dat burgers kunnen participeren in zo’n project en de voordelige stroom kan gebruikt worden voor de eigen inwoners.

• Schepen van Klimaat
W-G-M
De klimaatverandering verloopt steeds sneller en bedreigt de toekomst van onze kinderen. Dat kunnen we in de steeds snellere opeenvolging van extreme weersomstandigheden, bij ons en elders in de wereld vaststellen. In de voorbije legislatuur werd hier veel te weinig aandacht aan besteed. Meer dan Groen wil van het gemeentelijk klimaatbeleid een prioriteit maken en dat vraagt een dynamische schepen met de bevoegdheid Klimaat

De jeugd voorop: wat goed is voor jongeren, is goed voor iedereen

• Label Kindvriendelijke gemeente
W-G-M
Groen stelde al enkele keren voor dat Wevelgem voor het label kindvriendelijke gemeente zou gaan. Een kindvriendelijke gemeente zet beleid voor en met kinderen en jongeren tot 18 jaar centraal. Wat goed is voor kinderen, is goed voor iedereen. Kijk maar naar de plannen voor het Leefbuurtproject in de Posthoornwijk. Als dat label halen lukt in Menen, moet dat ook in Wevelgem kunnen.

21. Jeugdlokalen
G
We zetten in op de verdere vernieuwing van jeugdlokalen. Deze moeten sneller degelijk, energiezuinig en futureproof worden met een pro-actieve rol vanuit de gemeente. Verenigingen waar het kan bundelen op één locatie laat toe om meer accommodatie te voorzien en ook ruimte slim te delen. In Gullegem wordt werk gemaakt van nieuwe jeugdinfrastructuur op de site GO Kerselarenlaan. In Wevelgem worden de gebouwen rond ‘de koer’ verder vernieuwd.

22. Skatepark en speelmogelijkheden
W-G-M
Voorrang voor de jeugd: we bouwen een netwerk uit van speelzones voor vrij en avontuurlijk spel voor kinderen op wandelafstand. Er is veel werk aan de winkel in wijken met weinig groen. Voor de oudere jeugd is de skate-infrastructuur aan vernieuwing en uitbreiding toe.

• Opnieuw jeugdopbouwwerk invoeren
W-G-M
De werking naar niet-georganiseerde jongeren is deze legislatuur afgebouwd. Onbegrijpelijk, want dit is een investering in de toekomst. Meer dan Groen wil dan ook deze functie opnieuw invoeren.

Aandacht voor dierenwelzijn

23. Dierenasiel & extra hondenloopweide
W-G-M
Het enige dierenasiel voor de regio bevindt zich in een aftandse boerderij in Menen. Dit dossier is te belangrijk om het alleen aan de stad Menen over te laten. Er moet een oplossing komen om de dieren en de mensen die zich daarvoor inzetten een degelijke accommodatie te bieden.
Er is na lang aandringen eindelijk een eerste hondenloopweide aangekondigd in deelgemeente Wevelgem. Het lintje zal wellicht nog wel voor de verkiezingen geknipt worden. Meer dan Groen ijvert voor een bijkomend aanbod voor Gullegem en Moorsele.

Een toegankelijke dienstverlening en proactiever personeelsbeleid

24. Toegankelijke dienstverlening
W-G-M
Een gemeentehuis en een gemeentelijke administratie moet laagdrempelig bereikbaar zijn voor alle inwoners. Werken met gesloten deuren en voor (bijna) alles een afspraak moeten maken, is geen goede en klantvriendelijke manier van werken. Digitale formulieren kunnen heel handig en snel zijn, maar vervangen geen menselijk contact.

• Meer aandacht voor de meest kwetsbaren
Mensen met problemen worden zoveel mogelijk op maat ondersteund door het sociaal huis. Financieel, administratief, sociaal. Maar, als mensen het goed doen en wat spaarcenten opzij zetten, riskeren ze een deel van die ondersteuning te verliezen en wordt het weer moeilijker. Dit moet beter aangepakt worden. Meer dan Groen wil betere ondersteuning voor meer kwetsbare bewoners.

• Proactiever personeelsbeleid
W-G-M
Een goede dienstverlening hangt niet alleen af van beleidskeuzes, maar ook van een goed personeelsbeleid en gedreven medewerkers. Er zijn meer inspanningen nodig om de medewerkers te waarderen in hun rol. Zo laat een vervanging van medewerkers die in pensioen gaan, iets wat vooraf geweten is, regelmatig te lang op zich wachten.

Vrije tijd

25. Zwemzone
W
De regels voor zwemmen in open lucht zijn versoepeld. Wevelgem moet die nieuwe mogelijkheden grijpen om een zwemmogelijkheid te creëren. De oude Leie-arm aan het Leiebos lijkt ons daarvoor de meest geschikte locatie.

• Cultuur & activiteitenkalender
W-G-M
Een breed cultureel en socio-cultureel aanbod vanuit de vele verenigingen heeft Wevelgem al. De promotie daarvan laat soms nog te wensen over. De gemeentelijke informatiekanalen moeten kunnen ingezet worden om initiatieven van verenigingen beter bekend te maken. De Uitpaskorting kan uitgebreider ingezet worden om deelname voor iedereen mogelijk te maken.