Geen uitbreiding van stedelijk gebied in landbouwzone tussen Gullegem & Ledegem

03 April 2024

Geen uitbreiding van stedelijk gebied in landbouwzone tussen Gullegem & Ledegem

De uitbreiding op grondgebied Ledegem van de huidige industriezone Gullegem-Moorsele in herbevestigd agrarisch gebied vinden de Groen-afdelingen van Wevelgem en Ledegem onaanvaardbaar.

De provincie zoekt momenteel een paar 100 hectare nieuwe bedrijvenzones, verdeeld over verschillende regio’s. Voor de regio Roeselare is deze zoektocht concreet in de vorm van een conceptnota die zones afbakent die als te onderzoeken terreinvoorstel bestempeld worden. Voor die zoekzones vroeg de provincie aan alle gemeentes om suggesties. Wevelgem gaf geen zones door, Ledegem 6, waarvan 5 weerhouden werden door de provincie.

Eén van de zoekzones ligt net ten noorden van de industriezone Gullegem-Moorsele, op de grens met grondgebied Ledegem. Groen vindt dit een onaanvaardbare piste.

Provincieraadslid Maarten Tavernier legt uit waarom: “Gullegem en de industriezone Gullegem-Moorsele ligt nog net binnen het stedelijk gebied van Kortrijk. De afbakening van de stedelijke gebieden is precies bedoeld om een grens te vormen tussen de zones die wel bedoeld zijn om stedelijke functie (zoals grootschalige bedrijventerreinen) in te vullen en meer landelijk gebied. Als je aan de huidige industriezone nog een lokaal bedrijventerrein plakt, schuif je die grens de facto op. Rond de bedrijvenzone Gullegem-Moorsele is een groene buffer aangelegd. Die heeft natuurlijk geen zin als je aan de andere kant nog maar een industriezone aanlegt.”

Landbouwimpact

Ledegems gemeenteraadslid Sien jacques vult aan: “Deze zoekzone ligt naast een landbouwbedrijf dat fruit teelt én lokaal verkoopt. Ondanks de hoge landbouwimpact wordt deze zone toch behouden. Een bedrijvenzone op die plaats zou de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf voor de toekomst sterk beperken. Als dat gaat over een perceel met mais, dan kan je dat volgend jaar op een ander perceel planten. Voor een fruitboom lukt dat natuurlijk niet.

Het is trouwens opmerkelijk voor een gemeente die een landbouwvriendelijk imago koestert dat alle zoekzones in herbevestigd agrarisch gebied liggen. Daar zouden de landbouwers eigenlijk rechtszekerheid moeten hebben dat ze hun activiteiten kunnen verder zetten en niet het risico lopen dat er een bedrijvenzone komt. We horen de voorbije maanden nochtans tal van pleidooien om herbevestigd agrarisch gebied te beschermen, maar als het over uitbreiding van industrie gaat, is dat blijkbaar niet nodig.”

Vanuit Wevelgem speelt ook het mobiliteitsprobleem. Gemeenteraadslid Carlo De Winter: “Ook het verkeer dat gegenereerd wordt door alle bedrijven in deze zone is al omvangrijk genoeg en zorgt nu al voor soms lange files. In Gullegem moet gewerkt worden met een vrachtwagensluis om de verkeerssituatie in het centrum leefbaar te houden. Laat ons dit probleem niet nog groter maken.”

Kortom, heel wat redenen om op deze plaats geen bedrijventerrein in te planten. Bezwaren indienen kan nog tot 12 april. Als de provincie toch de keuze maakt om hier de agrarische bestemming te wijzigen, gaan we binnen en buiten de provincieraad alles proberen te doen om die keuze ongedaan te maken.

Maarten Tavernier, provincieraadslid Groen,
Sien Jacques, gemeenteraadslid Groen Ledegem,
Carlo De Winter, gemeenteraadslid Groen Wevelgem