Mobiliteit

25 September 2018

Mobiliteit

Verkeersveiligheid moet een echte prioriteit worden. Ook de fietsers moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor een veilig verkeer. Blijvend inzetten op sensibilisering, is belangrijk.

Onze gemeente slibt stilaan dicht.

De basis voor een goede mobiliteit is volgens ons veilige fiets- en voetpaden. Pas zo kunnen mensen gemotiveerd worden om minder vaak de auto te nemen.
Vrijliggende fietspaden waar mogelijk, vrachtverkeer weren bij het begin en einde van de schooldag, meer trage wegen, meer openbaar vervoer, bussen van en naar bedrijventerreinen en (deel)fietsen aan (bus)stations. Op vlak van mobiliteit is er een regionale aanpak nodig.

We pleiten voor een circulatieplan voor Wevelgem, een aanpak van het sluipverkeer in de drie deelgemeenten en een inventaris van alle voet- en fietspaden. Een aparte fietsbrug van Gullegem naar Wevelgem zou een pluspunt zijn.

Verkeersveiligheid moet een echte prioriteit worden. Ook de fietsers moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor een veilig verkeer. Blijvend inzetten op sensibilisering, is belangrijk.
De mobiliteitsraad kan omgevormd worden tot een actief panel van verschillende betrokkenen.