Natuur

25 September 2018

Natuur

Een groenere leefomgeving en meer ontmoetingsplaatsen, willen we de komende jaren gerealiseerd zien. Dit kan o.a. door meer zitbanken en geveltuintjes.

De beschikbare ruimte in onze gemeente is beperkt. We moeten er zorgzaam mee omspringen.
Daarom pleit Groen voor een nieuw gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het huidige dateert van 2006. Ondertussen zijn er nieuwe inzichten gegroeid, die inzetten op behoud van open ruimte, de betonstop, anders bouwen, aandacht voor leef – en luchtkwaliteit.

Een netwerk van kleine en grote groengebieden lijkt ons een meerwaarde. Iedereen verdient groen op wandelafstand. Daarnaast wil Groen een uitbreiding van Bergelen en het Leiebos. Dit moet zorgen voor meer zuurstof in de lucht.

Vergroenen én ontharden: dit voor een beter waterbeleid en meer groen, ook in de centra.

Een groenere leefomgeving en meer ontmoetingsplaatsen, willen we de komende jaren gerealiseerd zien. Dit kan o.a. door meer zitbanken en geveltuintjes.