Betrokkenheid

25 September 2018

Betrokkenheid

We pleiten voor een actieve gemeenteraad met een grotere betrokkenheid. Organiseer de gemeenteraad geregeld in de deelgemeenten, organiseer een spreekmoment voor burgers, creëer ruimte en inspraak voor kinderen.

Er zijn de voorbije legislatuur duidelijk stappen gezet in meer en betere betrokkenheid. Toch blijven hier nog kansen onbenut. Durf bewoners bij het begin van een project betrekken én bij de uitvoering ervan. Geef ze medeverantwoordelijkheid.

We pleiten voor een actieve gemeenteraad met een grotere betrokkenheid. Organiseer de gemeenteraad geregeld in de deelgemeenten, organiseer een spreekmoment voor burgers, creëer ruimte en inspraak voor kinderen.