Onderwijs

25 September 2018

Onderwijs

Groen pleit actief voor een brede school, waar de persoonlijkheid van kinderen op zoveel mogelijk terreinen tot ontplooiing komt. Een aanbod van kinderopvang, cultuur, sport,… ook buiten de schooluren. Zo worden de schoolgebouwen tijdens vakantieperiodes ook optimaal benut.

Onderwijs vormt de basis voor verdere ontwikkeling. Wevelgem organiseert zelf onderwijs en is ook regisseur. Groen pleit actief voor een brede school, waar de persoonlijkheid van kinderen op zoveel mogelijk terreinen tot ontplooiing komt. Een aanbod van kinderopvang, cultuur, sport,… ook buiten de schooluren. Zo worden de schoolgebouwen tijdens vakantieperiodes ook optimaal benut.

Een gezonde leeromgeving moet een uitdaging zijn van elke school.  Er moet voor de gebouwen worden ingezet op duurzaamheid en energiezuinigheid. Een groene en avontuurlijke speelplaats is zoveel boeiender dan een betonnen vlakte.

Scholen zijn een belangrijke speler in het bestrijden van (kind)armoede. Zij kennen de kinderen en ervaren de betrokkenheid van ouders. Met die signalen moet waar nodig aanklampende zorg georganiseerd worden, die blijft inzetten op het welzijn van de kinderen. We verwachten dat elke school een pestactieplan heeft.