Plannen hervergunning luchthaven Kortrijk-Wevelgem: geluidshinder x3!

12 Juli 2023

Plannen hervergunning luchthaven Kortrijk-Wevelgem: geluidshinder x3!

Begin volgend jaar vervalt de huidige vergunning van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. Momenteel loopt tot 22 juli het openbaar onderzoek om een nieuwe, deze keer eeuwigdurende, omgevingsvergunning aan te vragen.

De aanvraag bevat ook de regularisatie van de grootschalige werken die in 2019 uitgevoerd werden. Het actiecomité rond het vliegveld slaagde er de voorbije jaren immers al twee keer in om die vergunning te laten vernietigen door de Raad voor vergunningenbetwisting.

Aantal vluchten x2
Wellicht niet toevallig valt dit openbaar onderzoek in volle vakantieperiode. De exploitant heeft alle redenen om te hopen dat zo weinig mogelijk mensen de impact van de plannen grondig bekijken. Er wordt immers een sterke verhoging van het aantal vliegbewegingen voorzien: van 28.000 in 2021 naar 44.000 tot 58.000 in de toekomst.

Geluidsoverlast x3
Dat heeft uiteraard grote gevolgen voor de geluidsoverlast, die vandaag al sterk onderschat wordt omdat niet veel mensen de moeite doen om ook formeel een klacht in te dienen. Het verlenen van de vergunning zoals aangevraagd zou betekenen dat het aantal mensen dat ‘een hoge mate van hinder ondergaat’ dubbel zo hoog kan worden. Van zo’n 2000 in 2021 naar 3150 tot 4000 afhankelijk van welk scenario werkelijkheid wordt en hoeveel vluchten tussen 6 en 7 uur voorzien worden. Het aantal ‘potentieel sterk gehinderden’, de indicator die tot nu toe vooral gebruikt werd om de geluidshinder te meten, stijgt zelfs met minstens een factor 3!

Maatschappelijk meest gunstig scenario: sluiten
En dat terwijl vorig jaar bleek dat het maatschappelijk meest gunstige scenario voor de luchthaven was om dit tegen 2030 te sluiten. Een zogenaamde ‘maatschappelijke kosten-baten analyse’ toonde aan dat de opbrengsten van de luchthaven in Wevelgem lang niet opwegen tegen de kosten voor de samenleving. Om de luchthaven financieel rendabel te houden, is nog een veel grotere stijging van het aantal vluchten nodig, tot 80.000 per jaar. Niet alleen onwenselijk voor een luchthaven geprangd tussen 2 gemeentekernen, maar ook totaal onrealistisch.

Zaken- en privévluchten, naar eigen zeggen de belangrijkste bestaansreden van het vliegveld, liggen omwille van de grote impact op klimaat steeds meer onder vuur. Dit moet dus eerder beperkt worden dan af te komen met megalomane groeiscenario’s.

Namens het actiecomité
Rudy Dewilde, Bissegem,
Franki Doornaert, Wevelgem

Namens Groen Wevelgem
Maarten Tavernier, provincieraadslid

Namens Groen Kortrijk
David Wemel, gemeenteraadslid