Sport

25 September 2018

Sport

Groen wil iedereen in beweging, individueel of in groep. Sportverenigingen verdienen een evenredige ondersteuning. Waarom geen sportcoach voor individuele sporters?

Groen wil iedereen in beweging, individueel of in groep. Sportverenigingen verdienen een evenredige ondersteuning. Waarom geen sportcoach voor individuele sporters?

Onze gemeente heeft nood aan een masterplan sporthallen. Wat als de sporthal vlakbij het zwembad en de sporthal aan het Spwe verdwijnt? Het bestaande aanbod laat al niet veel ruimte over.

Eén van de grote projecten wordt het nieuwe zwembad. Dit biedt de kans om een nieuwe ontmoetingsplek te worden. Een aandachtspunt is de parkeergelegenheid die daar nu al onder druk staat als verschillende clubs samen activiteiten of wedstrijden plannen. Het wordt belangrijk om dit alles goed op elkaar af te stemmen.