Veiligheid

25 September 2018

Veiligheid

Nabijheid is het sleutelwoord. Daarom pleit Groen voor voldoende wijkagenten die te voet of met de fiets in de wijk aanwezig en aanspreekbaar zijn.

Nabijheid is het sleutelwoord. Daarom pleit Groen voor voldoende wijkagenten die te voet of met de fiets in de wijk aanwezig en aanspreekbaar zijn. Er bestaan enkele ‘BuurtInformatieNetwerken’ (BIN) in Wevelgem. Dat zijn mooie voorbeelden van concrete samenwerking tussen politie en bewoners.

Een goede grensoverschrijdende samenwerking tussen Belgische en Franse korpsen is een blijvende uitdaging. Camera’s zijn nuttig op verschillende terreinen, van snelheidsmeting tot opsporing. Ze kunnen best selectief en steeds met respect voor de privacy worden ingezet.