Thema's

Mobiliteit

Verkeersveiligheid moet een echte prioriteit worden. Ook de fietsers moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor een veilig verkeer. Blijvend inzetten op sensibilisering, is belangrijk.

 • Mobiliteit

  Verkeersveiligheid moet een echte prioriteit worden. Ook de fietsers moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor een veilig verkeer. Blijvend inzetten op sensibilisering, is belangrijk.

 • Natuur

  Een groenere leefomgeving en meer ontmoetingsplaatsen, willen we de komende jaren gerealiseerd zien. Dit kan o.a. door meer zitbanken en geveltuintjes.

 • Lokale economie

  De impact van de vestigingspremie, één van onze voorstellen, kan nog niet ingeschat worden, maar Groen wil hier zeker verder mee op weg. Groen wenst een levendig centrum met een bloeiende handel.

 • Cultuur

  Er moet meer ruimte zijn voor experiment, tijdelijke projecten of inwoners met een goed idee. Dit kan door (tijdelijk) een gebouw ter beschikking te stellen, door een open subsidiereglement in te voeren.

 • Wonen

  De betaalbaarheid van wonen staat onder druk. Huurprijzen stijgen, waardoor een grotere groep mensen het moeilijker heeft een betaalbare woning te vinden.

 • Betrokkenheid

  We pleiten voor een actieve gemeenteraad met een grotere betrokkenheid. Organiseer de gemeenteraad geregeld in de deelgemeenten, organiseer een spreekmoment voor burgers, creëer ruimte en inspraak voor kinderen.

 • Kinderen en jongeren

  Groen gaat resoluut voor de kind-toets. Bij elke beslissing willen we nagaan welke impact deze heeft op kinderen en jongeren. Is de beslissing goed voor hen? Hoe denken ze er zelf over?

 • Sport

  Groen wil iedereen in beweging, individueel of in groep. Sportverenigingen verdienen een evenredige ondersteuning. Waarom geen sportcoach voor individuele sporters?

 • Veiligheid

  Nabijheid is het sleutelwoord. Daarom pleit Groen voor voldoende wijkagenten die te voet of met de fiets in de wijk aanwezig en aanspreekbaar zijn.

 • Ouderen

  Bij het ouder worden komt ook zorg kijken. Een deel hiervan komt van mantelzorgers: partner, zoon, dochter, buur, vriend. Als die zorg vrijwillig, langdurig en intensief is, praat men over mantelzorg. We pleiten voor de invoering van een gemeentelijke mantelzorgpremie.

 • Onderwijs

  Groen pleit actief voor een brede school, waar de persoonlijkheid van kinderen op zoveel mogelijk terreinen tot ontplooiing komt. Een aanbod van kinderopvang, cultuur, sport,… ook buiten de schooluren. Zo worden de schoolgebouwen tijdens vakantieperiodes ook optimaal benut.

 • Dierenwelzijn

  Gezelschapsdieren hebben vaak een bijzonder positieve impact op het welbevinden van mensen. Als grootste gemeente van West-Vlaanderen hebben we nood aan een hondenweide of minstens voldoende uitlaatplekken voor honden en speelzones.