Thema's

Verandering hangt in de lucht. Overal tonen doeners dat het anders kan. Met een klein gebaar, vol lef en levenslust. Ook in jouw gemeente, jouw wijk, en ja, zelfs jouw straat.

Want hier begint de vooruitgang. Hier bouwen we samen aan een bruisende buurt waar mensen voor elkaar zorgen. Hier is het betaalbaar wonen, met aangename straten en verfrissend groen. Hier wordt je stem gehoord en krijgt iedereen een eerlijke kans.

Mobiliteit

Verkeersveiligheid moet een echte prioriteit worden. Ook de fietsers moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor een veilig verkeer. Blijvend inzetten op sensibilisering, is belangrijk.

Onze gemeente slibt stilaan dicht.De basis voor een goede mobiliteit is volgens ons veilige fiets- en voetpaden. Pas zo kunnen mensen gemotiveerd worden om minder vaak de auto te nemen.Vrijliggende fietspaden waar mogelijk, vrachtverkeer weren bij het begin en einde van de schooldag, meer trage wegen, meer openbaar vervoer, bussen...

Lees Meer ›

Natuur

Een groenere leefomgeving en meer ontmoetingsplaatsen, willen we de komende jaren gerealiseerd zien. Dit kan o.a. door meer zitbanken en geveltuintjes.

De beschikbare ruimte in onze gemeente is beperkt. We moeten er zorgzaam mee omspringen.Daarom pleit Groen voor een nieuw gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het huidige dateert van 2006. Ondertussen zijn er nieuwe inzichten gegroeid, die inzetten op behoud van open ruimte, de betonstop, anders bouwen, aandacht voor leef – en luchtkwaliteit.Een...

Lees Meer ›

Lokale economie

De impact van de vestigingspremie, één van onze voorstellen, kan nog niet ingeschat worden, maar Groen wil hier zeker verder mee op weg. Groen wenst een levendig centrum met een bloeiende handel.

De impact van de vestigingspremie, één van onze voorstellen, kan nog niet ingeschat worden, maar Groen wil hier zeker verder mee op weg. Groen wenst een levendig centrum met een bloeiende handel.We vinden het belangrijk om de leegstand aan te kaarten en de opstart van een economische raad kan zeker...

Lees Meer ›

Cultuur

Er moet meer ruimte zijn voor experiment, tijdelijke projecten of inwoners met een goed idee. Dit kan door (tijdelijk) een gebouw ter beschikking te stellen, door een open subsidiereglement in te voeren.

Dankzij Groen werd er dit jaar voor de eerste maal een cultuurprijs uitgereikt.De cultuurraad verdient een lossere structuur. Er moet meer ruimte zijn voor experiment, tijdelijke projecten of inwoners met een goed idee. Dit kan door (tijdelijk) een gebouw ter beschikking te stellen, door een open subsidiereglement in te voeren....

Lees Meer ›

Wonen

De betaalbaarheid van wonen staat onder druk. Huurprijzen stijgen, waardoor een grotere groep mensen het moeilijker heeft een betaalbare woning te vinden.

De betaalbaarheid van wonen staat onder druk. Huurprijzen stijgen, waardoor een grotere groep mensen het moeilijker heeft een betaalbare woning te vinden.We pleiten voor een project voor collectief renoveren. Verschillende mensen met gelijkaardige verbouwingen kunnen samen materialen aankopen en zo voor zowel een betere prijs als een goede opvolging zorgen....

Lees Meer ›

Betrokkenheid

We pleiten voor een actieve gemeenteraad met een grotere betrokkenheid. Organiseer de gemeenteraad geregeld in de deelgemeenten, organiseer een spreekmoment voor burgers, creëer ruimte en inspraak voor kinderen.

Er zijn de voorbije legislatuur duidelijk stappen gezet in meer en betere betrokkenheid. Toch blijven hier nog kansen onbenut. Durf bewoners bij het begin van een project betrekken én bij de uitvoering ervan. Geef ze medeverantwoordelijkheid.We pleiten voor een actieve gemeenteraad met een grotere betrokkenheid. Organiseer de gemeenteraad geregeld in...

Lees Meer ›

Kinderen en jongeren

Groen gaat resoluut voor de kind-toets. Bij elke beslissing willen we nagaan welke impact deze heeft op kinderen en jongeren. Is de beslissing goed voor hen? Hoe denken ze er zelf over?

Groen gaat resoluut voor de kind-toets. Bij elke beslissing willen we nagaan welke impact deze heeft op kinderen en jongeren. Is de beslissing goed voor hen? Hoe denken ze er zelf over?Bv. een fietspad dat berijdbaar is voor kinderen, is ook goed voor andere doelgroepen.We willen kinderen inspraak geven. Een...

Lees Meer ›

Sport

Groen wil iedereen in beweging, individueel of in groep. Sportverenigingen verdienen een evenredige ondersteuning. Waarom geen sportcoach voor individuele sporters?

Groen wil iedereen in beweging, individueel of in groep. Sportverenigingen verdienen een evenredige ondersteuning. Waarom geen sportcoach voor individuele sporters?Onze gemeente heeft nood aan een masterplan sporthallen. Wat als de sporthal vlakbij het zwembad en de sporthal aan het Spwe verdwijnt? Het bestaande aanbod laat al niet veel ruimte over.Eén...

Lees Meer ›

Veiligheid

Nabijheid is het sleutelwoord. Daarom pleit Groen voor voldoende wijkagenten die te voet of met de fiets in de wijk aanwezig en aanspreekbaar zijn.

Nabijheid is het sleutelwoord. Daarom pleit Groen voor voldoende wijkagenten die te voet of met de fiets in de wijk aanwezig en aanspreekbaar zijn. Er bestaan enkele ‘BuurtInformatieNetwerken’ (BIN) in Wevelgem. Dat zijn mooie voorbeelden van concrete samenwerking tussen politie en bewoners.Een goede grensoverschrijdende samenwerking tussen Belgische en Franse korpsen...

Lees Meer ›

Ouderen

Bij het ouder worden komt ook zorg kijken. Een deel hiervan komt van mantelzorgers: partner, zoon, dochter, buur, vriend. Als die zorg vrijwillig, langdurig en intensief is, praat men over mantelzorg. We pleiten voor de invoering van een gemeentelijke mantelzorgpremie.

Eén op vijf bewoners zijn 65-plussers. Ouderen kiezen steeds meer om langer thuis te wonen. Deze generatie gaat anders denken, leven en wonen. Ondersteuning in welbehagen is minstens even belangrijk als fysieke zorg.De openbare ruimte moet afgestemd worden op zwakke weggebruikers en een goede bereikbaarheid van openbare dienstverlening en winkels...

Lees Meer ›

Onderwijs

Groen pleit actief voor een brede school, waar de persoonlijkheid van kinderen op zoveel mogelijk terreinen tot ontplooiing komt. Een aanbod van kinderopvang, cultuur, sport,… ook buiten de schooluren. Zo worden de schoolgebouwen tijdens vakantieperiodes ook optimaal benut.

Onderwijs vormt de basis voor verdere ontwikkeling. Wevelgem organiseert zelf onderwijs en is ook regisseur. Groen pleit actief voor een brede school, waar de persoonlijkheid van kinderen op zoveel mogelijk terreinen tot ontplooiing komt. Een aanbod van kinderopvang, cultuur, sport,… ook buiten de schooluren. Zo worden de schoolgebouwen tijdens vakantieperiodes...

Lees Meer ›

Dierenwelzijn

Gezelschapsdieren hebben vaak een bijzonder positieve impact op het welbevinden van mensen. Als grootste gemeente van West-Vlaanderen hebben we nood aan een hondenweide of minstens voldoende uitlaatplekken voor honden en speelzones.

Veel mensen hebben huisdieren. Gezelschapsdieren hebben vaak een bijzonder positieve impact op het welbevinden van mensen. Als grootste gemeente van West-Vlaanderen hebben we nood aan een hondenweide of minstens voldoende uitlaatplekken voor honden en speelzones. Om dierenwelzijn te bevorderen, is het belangrijk om de biodiversiteit van de lokale natuur te...

Lees Meer ›
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren